Lura Home Hizmet Koşulları

Lura Home GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Gizlilik Politikası, Lura Home uygulamasını indirdiğinizde ve Lura Home uygulamasının sağladığı fonksiyonları (bundan böyle toplu olarak “Hizmetler” olarak anılacaktır) kullanırken verdiğiniz kişisel bilgilerinizin Lura Pazarlama Tic. A.S, bağlı kuruluşları ve iştirakleri (bundan böyle bunların hepsi “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından nasıl toplandığı, işlendiği, paylaşıldığı ve korunduğuna dair açıklamalar sunmaktadır. Şirket, kişisel bilgilerinizi işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak işleyebilir.

 

Bu Gizlilik Politikası, Lura Home Hizmet Kullanım Şartları'nın ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Gizlilik Politikası’nda başka şekilde tanımlanmamış bulunan bu belgede kullanılan tüm terimler, Lura Hizmet Kullanım Şartları’nda tanımlandığı şekilde yorumlanacaktır. Bu Şartlarda yer almayan herhangi bir konu, Lura Hizmet Kullanım Şartları’na tabi olacaktır.

 

Lura Home uygulamasının üzerinde çalıştırıldığı cihazlar tarafından (akıllı TV, akıllı telefon veya tablet gibi) veya böyle bir cihazda kurulu ve üçüncü taraflara ait yazılımlar tarafından toplanan ve işlenen herhangi bir kişisel bilgi, işbu Gizlilik Politikasına tabi olacaktır. Böyle cihaz ve yazılımlar, kendi gizlilik politikalarına uygun olarak size ait kişisel bilgileri işleyebilecek olup Şirket, bu şekilde işlenen herhangi bir kişisel bilgiden sorumlu tutulamaz.

 

 1. Hangi Kişisel Bilgileri Topluyoruz?

 

Lura Home uygulamasını ve Hizmetlerini kullandığınızda, tarafımızdan şu bilgiler toplanır: size ait isim, soy isim, e-mail adresi, kullanıcı hesabı, telefon numarası, kullanıcı adı, yaşadığınız ülke, lokasyon, Lura Home uygulamasını destekleyen ürünleriniz, Lura Home uygulaması ile birlikte kullanılan yazılımlar, ne zaman ve ne kadar süre kullanıldıkları gibi ekipmana ilişkin işletim verileri, su sertliği seviyeleri gibi ekipman sensör verileri, güç şebekesi verileri, ekipman sıcaklık düzeyleri, ekipmanın bileşenlerine dair işletim verileri, görüntülendikleri zaman hatalar ve gösterilen uyarılar gibi herhangi bir ekipman hata bilgisi, üzerinde Lura Home uygulamasının çalıştırıldığı akıllı TV, akıllı telefon veya tablet gibi cihazlar hakkındaki bilgiler, MAC numarası ve seri numarası gibi bu cihazların kimliğine ilişkin ayrıntılar ve Lura Home uygulaması ve diğer Yazılımların güncellemeleri.

 

Hakkınızda topladığımız tüm kişisel bilgileri "kişisel bilgiler" veya "kişisel veriler" olarak anacağız. Kişisel veri veya bilgiler, kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek bilgi ve verileri ifade etmektedir.

 

 1. Yerel Yasalar

 

Bu Gizlilik Politikası’nın koşulları, tüm kullanıcılarımız için geçerlidir. Bununla birlikte, bazı ülkelerin düzenlemeleri kişisel bilgi ve verilerin farklı düzeylerde korunmasını gerektirebilir. Örneğin, Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından kabul edilen direktifler ve düzenlemeler, kişisel veri ve bilgilerin korunmasına dair farklı standartlar getirebilir.

 

Kullanıcılar; Şirketin, bağlı kuruluşlarının ve iştiraklerinin Avrupa Birliği dışındaki bir ülkede bulunabileceğini kabul ve beyan etmekte olup kendilerine ait kişisel bilgilerin, işbu Gizlilik Politikası’na göre toplanması, kullanılması ve aktarılmasına rıza gösterirler.

 

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın; Şirket, bağlı kuruluşları ve iştirakleri, AB Direktiflerinin gerektirdiği korumanın sağlanmasını kabul ve taahhüt ederler.

 

Şirket, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin bu belgede verilen taahhütleri, sizin kendi ülkenizdeki düzenlemelere uyma yükümlülüğünden sizi kurtarmaz.

 

Bu Gizlilik Politikası’nın özel koşulları saklıdır.

 

 1. Kişisel Bilgileri Nasıl Kullanırız?

 

Yasaların izin verdiği ölçüde, kişisel bilgilerinizi ve verilerinizi özellikle aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

 

 1. Kaydınızı yapmak ve Hizmetlerimizi kullanabilmenizi sağlamak.
 2. E-posta, SMS ve benzeri diğer elektronik iletişim araçlarıyla veya Lura Home uygulamasındaki Hizmetler aracılığıyla bildirim, reklam veya resim göndermek suretiyle, Şirketin herhangi bir yeni ürün veya hizmetinden sizi haberdar etmek.

iii.            Ürünlerimizi, Hizmetlerimizi, içeriklerimizi ve reklamlarımızı iyileştirebilmemizi sağlamak.

 1. Şirketimizin içeriği, kanalları ve diğer ürünlerini satın almanız ile ilgili size tavsiyelerde bulunmak.
 2. Bu Gizlilik Politikası uyarınca toplanan bilgileri, diğer kaynaklardan elde ettiğimiz verilerle birleştirmek; satış ekiplerimiz, teknik servis birimlerimiz aracılığıyla elde edilen size ait verileri,  analiz yapmak, Hizmetlerimizi, Ürünlerimizi, içerik ve reklamlarımızı iyileştirmek amacıyla size ait diğer cihazlarla birleştirmek; ve size daha iyi ve iyi yönlendirilmiş satış sonrası hizmet sunmak.
 3. Edinimler hakkındaki yazışmalar ve hüküm, şart ve politikalarımızdaki herhangi bir değişiklik gibi önemli bildirimleri size göndermek.

vii.           Yazılım güncellemeleri, teknik hizmetler ve diğer işlemler hakkında kurum içi kayıtlar tutmak.

viii.         Yürürlükteki yasalara göre hukuki olan herhangi bir hükümet talebinin gereklerini ifa etmek.

 1. Lura Home Hizmet Kullanım Şartlarını ve potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere işbu Gizlilik Politikası’nı uygulamak.
 2. Herhangi bir spam’ı filtrelemek dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir dolandırıcılık veya güvenlik meselesini tespit etmek, engel olmak veya başka şekilde değinmek.

 

 

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Hizmetlerimiz, web sitemiz veya diğer kanallar aracılığıyla hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri ve verileri, diğer yollara bize sağladığınız bilgiler ile birleştirebilir ve bu tür bilgilerin birleştirilmiş bir veri tabanında veya ayrı veri tabanlarında tutabiliriz.

 

Şirket, kişisel bilgilerinizi ve verilerinizi, amaçlanan veya başlangıçta toplanan amaçların gerektirdiği süreden daha fazla süreyle tutmayacaktır. Size ait kişisel bilgileri meşru sebeplerle tutmamız gerekmedikçe ve ölçüsünde, size ait bilgileri ve verileri, Hizmetlerimizi artık kullanmayacağınızı bize bildirdiğinizde sileceğiz veya anonim hale getireceğiz. Size ait kişisel verilerinizin, ancak makul olmayan çabalarla silinebilecek nitelikte olması halinde, kişisel bilgilerinizi silme yerine anonim hale getireceğiz ve eğer bu halde söz konusu kişisel verileri anonim hale getirmek de mümkün değilse, bunları kilitleyeceğiz. Hakkınızda fazladan kişisel veriyi veya toplanma amaçları ile ilgili olmayan kişisel bilgileri toplamayacağız.

 

 1. Doğrudan Pazarlama

 

Pazarlama amaçları doğrultusunda ve özellikle reklam ve promosyon niteliğindeki malzemeleri size göstermek ve sunmak, yeni ürünlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek, ücretsiz ödül çekilişleri ve ödül yarışmaları düzenlemek için size ait kişisel bilgileri ve Hizmetlerimizi kullanımınıza ve gösterdiğinizi ilgiye bağlı olarak ilgi duyabileceğine inandığımız diğer bilgileri kullanabiliriz, ancak şu şartla ki; her zaman bu kullanımın, yürürlükteki yasalara uygun olması şarttır.

 

Herhangi bir reklam, pazarlama veya promosyon (tanıtım) niteliğindeki malzemeleri veya ürün bilgilerini, ancak bu türden bilgileri e-posta ve/veya posta ile almayı seçmiş olmanız halinde size göndereceğiz. Herhangi bir pazarlama veya promosyon niteliğindeki malzemeleri size göndermeden önce yahut herhangi bir ürün bilgisini size göndermeden önce, mukim olduğunuz yerdeki yargı bölgesine bağlı olarak ve ülkenizde yürürlükte bulunan yasalara uygun şekilde, bu kullanıma dair açık muvafakat vermenizi sizden isteyebiliriz.

 

Kullanıcı profilinizi veya hesap verilerinizi güncellemek veya bizimle irtibata geçmek suretiyle, bu şekilde gönderilen maillerdeki abonelikten çıkış bilgilerini kullanarak herhangi bir zamanda doğrudan pazarlamaya ilişkin tercihleriniz hakkında fikrinizi değiştirebilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız, işbu Gizlilik Politikası şartları uyarınca tarafımızdan halen istenmesi ölçüsünde veya Hizmetlerimizi size sunmaya devam etmek amacıyla size ait kişisel bilgileri veri tabanımızdan kaldırmayız.   

 

 1. Konum tabanlı Hizmetler

 

Şirket, cihazınızın konum verilerini toplayabilir ve bu tür konum tabanlı hizmetleri kendi ürünleri için sunmak amacıyla Lura Home Uygulaması ve Hizmetleri aracılığıyla bu konum tabanlı verileri kullanabilir, saklayabilir, aktarabilir veya paylaşabilir. Konum verileri, sizi kişisel olarak belirlememek suretiyle, ürün bazında anonim olarak olarak toplanmakta olup, konum tabanlı ürünleri ve hizmetleri size ait ürünlere ve size özel olarak sağlamak ve iyileştirmek için kullanılır. Bu tür bilgilerin hepsi, bu Gizlilik Politikası şartlarına uygun olarak işleme alınacaktır.

 

 1. Üçüncü Kişilere Ait Uygulamaların, Yazılımların veya Hizmetlerin İşlediği Veriler

 

Hizmetleri kullandığınızda, çeşitli üçüncü taraflarca (Lura Home uygulamasının üzerinde çalıştığı cihazın sağlayıcısı veya aynı cihazda çalışan diğer yazılımın sağlayıcıları gibi) sağlanan muhtelif uygulamaları, yazılımları ve hizmetleri de kullanıyor olabilirsiniz. Bu tür uygulamalar, yazılımlar veya hizmetler kişisel bilgilerinizi veya verilerinizi işleyebilir ve bu eylemler, kendilerinin kullanım koşullarına ve gizlilik politikalarına tabidir. Bundan dolayı Şirket, bu üçüncü taraf gizlilik politikalarından veya uygulamalarından sorumlu olmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Taraflarla Paylaşılması

 

Prensip olarak, kişisel bilgi ve verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayız veya üçüncü taraflara açıklamayız. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda Şirketin kişisel bilgi ve verilerinizi paylaşması veya kullanması zorunlu olabilir:

 

 1. Size Hizmetleri sağlamak için gerekli olan durumlarda,
 2. yasal prosedürlerimizi takip etmek için gerekli ise,

iii.  Eğer herhangi bir yasal yükümlülük, bir yargısal makam, kamu otoritesi veya resmi bir organın kararına uymak için kişisel bilgilerinizi açıklamamız gerekli ise yahut ulusal güvenlik, kolluk kuvveti veya diğer kamusal önemi haiz hususlarda tespitte bulunursak, açıklama gereklidir.

 1. Bulut bilişim hizmetleri gibi dışarıdan sağlanan hizmetlerin sağlayıcılarına, bu hizmetleri sağlayabilmeleri amacıyla kişisel verilerinizi açıklamamız gerekirse,
 2. Satış sonrası hizmetleri ve Hizmetlerin kullanımını destekleyen cihazlarınıza onarım hizmetlerini sağlamak için gerekli ise veya
 3. yürürlükteki yasaların açıklamada bulunmamıza izin verdiği durumlarda.

 

Kişisel bilgi ve verilerinizin yukarıdaki hüküm gereğince açıklanması, Avrupa Birliği (“AB”) veya Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışında bulunan Şirketin bağlı kuruluşları, iştirakleri veya bir üçüncü tarafa açıklamayı da içerebilir. Eğer AB veya AEA’nın bir üye devletinde mukim iseniz, AB/AEA dışındaki veri koruma yasaları, yaşadığınızı ülkedeki koruma düzeylerine eşdeğer bir koruma sağlamayabilir. Ancak, bir AB/AEA üye ülkesinde yerleşik bir kişinin kişisel bilgi ve verilerini aktarmadan önce, söz konusu verilerin AB/AEA dahilinde geçerli veri koruma kanunları kapsamındakiyle aynı koruma seviyesine tabi olmasını sağlamak için adımlar atacağız.

 

Kişisel bilgi ve verilerinizi, bu Gizlilik Politikası’nda açıklanan amaçlar dışında üçüncü tarafların kullanımına sunmayacağız ve kişisel bilgi ve verilerinizi satmayacağız.

 

 1. Kişisel Verileriniz İçin Alınan Güvenlik Önlemleri

 

Şirket, kişisel bilgi ve verilerinizi kayıp, çalınma, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, açıklama, değiştirme ve imhaya karşı korumak için idari, teknik ve fiziksel önlemleri alır.

 

Yürürlükte bulunan yasaların gerektirdiği standartlara uyarken, güvenli olmayan yollarla sunulan veya iletilen size ait kişisel bilgi ve verilerin güvenliğini garanti edemeyiz.

 

Uygun olan durumlarda şifreleme ve parola koruması ile ve size ait kişisel bilgiler ve verilere erişimi sınırlamak suretiyle kişisel verileriniz ve bilgilerinizin güvenliğini koruruz.

 

Biz bunları yaparken; bu önlemler, özellikle kullanıcı kimliği (ID) veya parolaların görünmesini önlemek, düzenli olarak parolanızı değiştirmek ve parolalarınızı herhangi bir diğer kişiye açıklamamanızı veya diğer başka bir kişiye hesabınıza veya kişisel bilgi ve verilerinize erişim hakkı vermemeyi sağlamak suretiyle kişisel veri ve bilgilerinizin güvenlik ve emniyetini muhafaza etmek için uygun önlemler alma yükümlülüğünden sizi kurtarmaz. 

 

 1. Dış İçerik Kaynaklarına Bağlantılar

 

Hizmetlerimiz, kontrolümüz dışında bulunan diğer web sitelerine, hizmetlere veya dış içerik kaynaklarına sizi yönlendirebilecek bazı hizmet veya bağlantılar (linkler) içerebilir. Bu yönlendirmeden ve diğer web sitelerine sunduğunuz herhangi bir kişisel bilgi ve verinin gizliliğinden sorumlu değiliz. Bu politikalara ilişkin hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmeyiz.

 

 1. Çerezler (Tanımlama Bilgileri) ve Diğer Teknolojiler

 

Hizmetler ve Yazılımlar, Şirketin web sitesi, çevrimiçi hizmetler, uygulamalar, e-posta mesajları, reklamlar; çerezleri ve piksel etiketleri ile web işaretçileri gibi diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler kullanıcı davranışlarını, Hizmetlerin ne şekilde ve ne zaman kullanıldığını, hangi Hizmetin en popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

 

Bu bilgileri web sitesi eğilimlerini anlamak ve analiz etmek, kullanıcı davranışları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kullanıcılarımıza dair demografik veriler toplamak için kullanırız. Bunları yaparak, Hizmetlerimiz ve Yazılımlarımızı sizin isteklerinize uyacak şekilde adapte edebiliyor ve size daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunabiliyoruz.

 

Hizmetlerimizin ve Yazılımların, tanımlama bilgileri (çerezler) ve diğer teknolojilerle birlikte çalışacak şekilde tasarlandığını ve bunları devre dışı bırakmanın Hizmetlerimizi veya Yazılımları kullanımınızı etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Tanımlama bilgilerini, Hizmetlerimizi Size sunmamızı sağlamak üzere bizimle birlikte çalışan üçüncü taraflar dışındaki hiçbir kişi ile değiş tokuş yapmıyoruz.

 

 1. Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

 

Şirket, farklı zamanlarda bu Gizlilik Politikası’nı değiştirebilir ve güncelleyebilir. Şirket, bu Gizlilik Politikasındaki önemli değişiklikleri veya eklemeleri size bildirecek ve Şirkete verilen e-posta adresiniz yoluyla ya da bu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanızı sağlayacak uygun başka bir yolla değiştirilmiş Gizlilik Politikası’nın bir kopyasını size sağlayacaktır.

 

 1. Gizlilik Politikası’na Erişim ve Rızanın Geri Alınması

 

Kabul etmiş olduğunuz en son (yeni) “Lura Home Gizlilik Politikası”nın içeriğini, Lura Home uygulamasında görüntüleyebilirsiniz. Gizlilik Politikası’na verdiğiniz rızayı geri almanız halinde, Hizmetlerimiz tamamını kullanamayabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

Elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

 1. a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)Eğerişlenirse, bununla bağlantılı olarak bilgi talep etme;
 3. c)İşleme amacını ve bu verilerin beyan edilen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek;
 4. d)Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında açıklandığı alıcıları öğrenmek;
 5. e)Yanlış veya eksik kişisel verilerin düzeltilmesini talep etmek;
 6. f)Yürürlükteki yasalara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini talep etmek,
 7. g)Yukarıdaki (e) ve (f) bentlerine göre yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin kendilerine açıklandığı üçüncü kişilere bildirmemizi bizden talep etmek,
 8. h)Münhasıran otomatik sistemler ile işlenmiş kişisel verilerin analizi sebebiyle aleyhinize doğan herhangi bir sonuca itiraz etmek; ve
 9. i)Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sonucunda maruz olduğunuz zarar için tazminat talep etmek.

 

Bu hakları kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

 

Şirket Adı             :  Lura Pazarlama Ticaret A.Ş

 

Adres                    :  Cihangir Mh. Dolum Tesisleri Cad. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar

Sk. No:7 Avcılar / İSTANBUL

 

Telefon                 :  0850 222 58 72

 

E-Posta                 :   [email protected]

 

Müşteri Hizmetleri       0850 222 58 72

 

 1. Kişisel Bilgileriniz ve Verilerinize ilişkin olarak Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

 

Bu Gizlilik Politikasına olan bağlılığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçmekte tereddüt göstermeyin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş.'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş., söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş.'nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş.'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı : LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş.

Telefonu: 0212 422 50 55

Mersis No: 0609049487100019

Vergi Dairesi: AVCILAR

Vergi Numarası: 6090494871

Adresi: Cihangir Mh. Dolum Tesisleri Cd. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 Avcılar / İSTANBUL

Mail: [email protected]

 

Gizlilik ve Güvenlik

LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Online Shop sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır. LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Online Shop, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Çerez Kullanımı

 

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

 

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

 

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 

LURA PAZARLAMA TİCARET A.Ş.

 

Adresi: Cihangir Mh. Dolum Tesisleri Cd. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 Avcılar / İSTANBUL

Telefonu: 0212 422 50 55

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR